Звернення Донецької обласної ради про внесення змін до Конституції України


Донецька обласна рада звернулась до Верховної Ради України з проханням «вжити заходи для стабілізації ситуації в країні». Під «стабілізацією» насправді маються на увазі вимоги сепаратистського характеру: про державну російську в Україні та місцеві референдуми. У зверненні обговорюється недостатнє повернення збираних в області податків на місця, однак, замовчується дотаційний характер економіки Донецької області.

Текст звернення:

"Останні події в Україні призвели до загострення політичної ситуації й криміногенної обстановки. Окремі популістські кроки нової влади прямо ведуть до соціально-економічної кризи й викликають занепокоєння у наших громадян. Донецька обласна рада звертається до Верховної Ради України з проханням вжити заходи для стабілізації ситуації в країні.

Консолідація спільних зусиль конструктивних сил суспільства, спрямованих на досягнення політичної стабільності, збереження громадянського спокою та згоди можлива лише через прийняття Верховною Радою України нової редакції Конституції України та цілої низки першочергових законів.

1. Для забезпечення збалансованого врахування інтересів усіх громадян нашої держави та прийняття нової редакції Конституції України пропонуємо негайно відновити роботу Конституційної Асамблеї, створеної Наказом Президента України від 17.05.2012 № 328/2012. До складу Асамблеї необхідно включити представників органів місцевого самоуправління, а саме обласних рад, пропорційно до кількості населення у певній області.

Першочерговими завданнями Конституційної Асамблеї варто визначити розробку нової редакції Конституції України, яка гарантує:

- децентралізацію влади шляхом розширення повноважень та відповідальності місцевого самоуправління за стан справ у регіоні;

- створення додаткових органів обласних та районних рад;

- створення (до проведення парламентських виборів) двопалатного парламенту, в якому верхня палата буде представляти інтереси регіонів, а її члени матимуть право законодавчої ініціативи. Це не дозволить у Верховній Раді лобіювання депутатами інтересів окремих промислово-фінансових груп і зробить регіональну політику в Україні прозорою.

2. У відповідності до ст. 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всесторонній розвиток та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя по всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання й захист російської, інших мов національних меншин України.

Враховуючи історичні, національні, культурні традицій населення Донецької області, беручи до уваги, що російська мова є мовою спілкування населення регіону та визнана Законом України "Про основи державної мовної політики в Україні" регіональною (згідно зі статистичними даними, російська мова є рідною для 74,9% всього населення регіону, а українська - для 24,1%), усвідомлюючи, що ствердження й забезпечення прав і свобод людини є основним обов'язком держави згідно зі ст. 3 Конституції України, підтримуючи вимоги жителів Донецької області, вимагаємо надати російській мові статус другої державної мови шляхом внесення відповідних змін до Конституції України.

3. Донецька обласна рада неодноразово заявляла на різних рівнях, що не реалізуються конституційні положення відносно матеріальної та фінансової основи місцевого самоуправління, гарантії його самостійності.

Необхідно не лише декларувати, але й забезпечити принцип фінансової достатності місцевих бюджетів.

Основою для здійснення органами місцевого самоуправління власних повноважень мають скласти податки та збори, які за своєю природою пов'язані з територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Більша частина податків має залишатись безпосередньо у регіонах для того, щоб там успішно реалізовувались економічні, соціальні й екологічні програми.

Вважаємо, що в техногенно навантаженій Донецькій області необхідно залишати 100% екологічного податку, а на сьогоднішній день залишається значно менше. Наприклад, в 2013 році Донецька область перерахувала державі 389 млн. грн. екологічного податку із зібраних 734 млн. грн.

Відрахування у Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття також мають залишатись у повному обсязі в регіоні для створення нових робочих місць. Минулого року до зазначеного фонду в області зібрали 1 міліард 115 млн. грн., в регіоні залишилось - 557 млн. грн.

Також вважаємо, що не менше, ніж 50% податку на прибуток підприємств, що знаходяться на території Донецької області, має залишатись у регіоні (окрім комунальних підприємств, 100% податку на прибуток яких зараховується до місцевих бюджетів). Це підвищить зацікавленість місцевих громад в ефективності роботи підприємств.

Наполягаємо, що спільний баланс прибутку й витрат, як держави, так і регіонів, має бути зрозумілим та прозорим.

4. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно вибраних представників.

Право громадян брати участь в місцевих референдумах закріплено статтями 38, 69 і 70 Конституції України.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація й порядок проведення виборів і референдумів визначається виключно законами України.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про місцеве самоуправління в Україні" місцевий референдум є формою рішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом для місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоуправління в Україні" та іншими законами до справ місцевого самоуправління. Порядок призначення й проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, які вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдум.

Разом з тим, на сьогоднішній день закон, що визначає організацію й порядок проведення місцевого референдуму, відсутній оскільки Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" втратив силу у відповідності до пункту 4 розділу ХІІІ "Кінцеві положення "Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року № 5475, що унеможливлює реалізацію конституційного права громадян на участь у місцевих референдумах.

Тому підготовка й проведення місцевих референдумів на території України можлива лише після прийняття Верховною Радою України відповідного закону, яким врегулюються всі організаційно-правові механізми реалізації народного волевиявлення в такій формі, як місцевий референдум.

На основі викладеного пропонуємо Верховній Раді України терміново розглянути питання стосовно прийняття Закону України "Про місцевий референдум", взявши за основу законопроект (реєстр. № 0867 від 12.12.2012), після проведення його широкого обговорення й доопрацювання.

5. З метою посилення відповідальності місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади за здійснення виконавчої влади на відповідній території, забезпечення реалізації повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям органами місцевого самоуправління, дотримання прав і свобод громадян, пропонуємо внести зміни до Закону України "Про місцеве самоуправління в Україні", якими передбачити попереднє узгодження з відповідними органами місцевого самоуправління кандидатур, призначення яких планується на посади керівників місцевих державних адміністрацій і територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Наполягаємо на введенні на законодавчому рівні порядку розгляду органами місцевого самоуправління питань про відповідність до посади, яку обіймають керівники місцевих державних адміністрацій і територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

6. Одним з актуальних залишається питання про забезпечення суспільного порядку й безпеки громадян. Необхідно негайно зупинити насилля на вулицях наших міст і захистити життя та здоров'я людей. Враховуючи те, що правоохоронні органи не завжди мають достатньо сил для оперативного усунення масових безчинств, вважаємо, що необхідно розглянути питання забезпечення суспільного порядку співробітниками міліції за допомогою патріотичних організацій (зокрема, козацьких та "афганських"), з яких в тому числі може бути сформована муніципальна міліція. Для фінансування муніципальної міліції пропонуємо розглянути кошти в місцевих бюджетах шляхом закріплення відповідних прибутків та внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Враховуючи викладене, просимо Вас підтримати пропозиції Донецької обласної ради та сприяти їх розгляду Верховною Радою України першочергово".

Прес-служба

Джерело: Офіційний сайт Донецької обласної ради

Українська